BannerBusadco

Requirements

Ban điều hành

 

Ông Bùi Văn Đông – Trưởng phòng Chuyên gia

_ Tư vấn, tham mưu và phối hợp giúp Ban TGĐ quản lý điều hành các vấn đề liên quan

_ Thẩm tra về công nghệ, kinh tế, tài chính, pháp lý, ATLĐ của các dự án và các vấn đề khác theo yêu cầu của TGĐ

_ Thu thập các thông tin công nghệ, thị trường thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

_ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trực thuộc bảo vệ và phát triển thương hiệu, bí quyết công nghệ sản phẩm của Công ty

_ Trợ giúp và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Busadco triển khai các hoạt động đến các địa phương

_ Trợ giúp TGĐ trong các hoạt động Đảng, Đoàn, Hội

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (064).3853125; (064).3511103

  (064).3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

ĐĂNG NHẬP

Scroll to top