Giới thiệu tổng quan công ty Busadco

 • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
 • Tên tiếng Anh: VietNam Science and Technology Joint Stock Company.
 • Tên giao dịch: BUSADCO
 1. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 2. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
 • Địa chỉ Trụ sở chính : Số 6 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Điện thoại : (0254).3511105 - (0254).3853125            
 • Fax : (0254).3511385
 • Website : https://busadco.com.vn/vi/
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xem tiếp...