Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban điều hành

Ông Đỗ Anh Tuấn - PTGĐ

_ Quản lý dự án nguồn vốn ODA khu vực TP Bà Rịa và các huyện

_ Quản lý dự án nguồn vốn ngân sách khu vực TP Bà Rịa và các huyện

_ Quản lý dự án quy hoạch thoát nước khu vực TP Bà Rịa và các huyện

_ Quản lý dịch vụ kinh doanh xây lắp khu vực Thành phố Vũng Tàu

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

Scroll to top