Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban điều hành

 

Ông Tôn Thất Kha: Phó Tổng Giám đốc.

_ Quản lý kỹ thuật theo nguồn kinh phí thường xuyên;

_ Quản lý kỹ thuật theo nguồn đầu tư và phát triển Công ty;

_ Quản lý kỹ thuật nguồn vốn ODA;

_ Quản lý kỹ thuật theo nguồn vốn ngân sách tỉnh;

_ Quản lý công tác giám sát, nhận thầu thi công xây lắp công trình;

_ Quản lý công tác giám sát, tự thực hiện thi công xây lắp công trình;

_ Quản lý về kỹ thuật về Tư vấn Kỹ thuật;

_ Quản lý kỹ thuật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

_ Quản lý kỹ thuật về kiểm định và thí nghiệm chất lượng công trình;

_ Quản lý kỹ thuật đào tạo, phát triển Khoa học công nghệ Busadco;

_ An toàn công trình, vệ sinh lao động.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

ĐĂNG NHẬP

Scroll to top