Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban điều hành

 

Ông Bùi Văn Đông – Chánh văn phòng

_ Chủ trì công tác kế hoạch, báo cáo.

_ Chủ trì công tác dự toán, thanh quyết toán

_ Chủ trì công tác định mức

_ Chủ trì công tác hợp đồng kinh tế

_ Chủ trì công tác đấu thầu

_ Thực hiện công tác bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền của chủ đầu tư

_ Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án do Busadco thực hiện dự án

_ Tư vấn, tham mưu và phối hợp giúp Ban TGĐ quản lý điều hành các vấn đề liên quan

_ Thẩm tra về công nghệ, kinh tế, tài chính, pháp lý, ATLĐ của các dự án và các vấn đề khác theo yêu cầu của TGĐ

_ Thu thập các thông tin công nghệ, thị trường thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

_ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trực thuộc bảo vệ và phát triển thương hiệu, bí quyết công nghệ sản phẩm của Công ty

_ Trợ giúp và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Busadco triển khai các hoạt động đến các địa phương

_ Trợ giúp TGĐ trong các hoạt động Đảng, Đoàn, Hội

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

Scroll to top