Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm minh Việt - Trưởng phòng tổng hợp

_ Quản lý công tác Hành chính, Văn thư, Tổng hợp, Truyền thông;

_ Quản lý công tác Quản trị, Đời sống, Giao tiếp;

_ Quản lý công tác nhân sự, Chính sách lao động, Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

_ Quản lý công tác Bảo vệ nội bộ, Nội chính, An ninh quốc phòng.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

Scroll to top