Ban điều hành
In bài này

 

Ông Phạm Thành Trung – giám đốc công ty CPĐT&PT

_ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạn tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện dưới 35KV

_ Đầu tư xây dựng các công trình Thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

_ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án công trình

_ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng

_ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng

_ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

_ Kinh doanh bất động sản: đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng; thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua

_ Kinh doanh cơ sở lư trú du lịch: khách sạn, nhà nghỉ

_ Kinh doanh dịch vụ ăn ướng đầy đủ

_ Vận tải khách du lịch