1. Thiết bị nạo vét hệ thống thoát nước
 2. Thiết bị đầm rung lắc
 3. Cống điều tiết triều và phương pháp vận hành
 4. Trạm xử lý phân tán nước thải
 5. Công nghệ xử lý nhà hang khách sạn
 6. Công nghệ xử lý chế biến hải sản
 1. Bê tông đúc sẵn thành mỏng dùng cho các công trình hệ thống thoát nước môi trường
 2. Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Hố thu nước mưa và ngăn mùi
 3. Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh
 4. Gối công bê tông đúc sẵn;
 5. Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Giếng thăm hình hộp
 6. Bó vỉa bê tông đúc sẵn
 7. Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt
 1. Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn;
 2. Mộ bê tông cốt thép đúc sẵn
 3. Tấm BTCT đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường
 4. Bồn rác
 5. Dải phân cách
 6. Kênh, mương BTCT, BTCS thành mỏng đúc sẵn
 7. Tấm đan các loại
 8. Cống tròn, công hộp BTCT các loại;
 9. Cột điện Busadco
 10. Hệ thống kiểm soát cao độ mực nước chống ngập úng;
 11. Hộp đồng hồ cấp nước;
 12. Tấm vỉ lát xung quanh gốc cây xanh;
 13. Cấu kiện cầu thang các loại;
 14. Các loại cấu kiện BTCT chịu nhiệt độ.
 15. Lan can lắp ghép
 16. Vỏ cột
 17. Kè ghép mái nghiêng (Tên cũ: kè suối, ao, hồ)
 18. Bể Biogas
 19. Cầu mố rỗng
 20. Cầu phao lắp ghép;
 21. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển
 22. Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mái đường ;
 23. Móng bè lắp ghép
 24. Chân kè bao tiêu thoát nước
 1. Tấm lắp ghép chống xói
 2. Giải pháp phá song
 3. Kè lắp ghép chống cát chảy bảo vệ bờ biển
 4. Cấu kiện thả rối chống dòng xoáy tại các cửa sông
 5. Chân kè lắp ghép gây bồi tạo bãi
 6. Tạo lập gò, bãi bảo vệ bờ
 7. Cống cốt phi kim ngăn triều thoát lũ
 8. Cầu đường cốt phi kim giai thông đê biển
 9. Tấm phai cốt phi kim
 10. Cầu, cống cốt phi kim giao thông nội đồng
 11. Cống cốt phi kim thoát nước qua đê