Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tin tức

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ tư, ngày 12/06/2024 07:30 GMT+7

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùa Công ty, như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2024
  2. Địa điểm: số 6, đường 3 tháng 2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  3. Thành phần tham dự:
  • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2024
  • Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản.

Thông tin chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỎ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: số 6, đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (02543)511 103

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, so điện thoại:

0984206246


Trân trọng thông bảo./.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3511105; (0254) 3853125

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

Scroll to top