Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tổng quan
 • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
 • Tên tiếng Anh: VietNam Science and Technology Joint Stock Company.
 • Tên giao dịch: BUSADCO
 1. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 2. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
 • Địa chỉ Trụ sở chính : Số 6 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Điện thoại : (0254).3511105 - (0254).3853125            
 • Fax : (0254).3511385
 • Website : https://busadco.com.vn/vi/
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam:

                     Mẫu con dấu và chữ ký của Tổng Giám đốc và của Trưởng ban Kiểm soát.

                                                 

                                                  MẪU CON DẤU CỦA CÔNG TY

                                                                        
    

                           MẪU CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY        

                                                   

                                                   Hoàng Đức Thảo

 

                                 MẪU CHỮ KÝ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

                                      

                                           Hoàng Thị Thắm

 

Quá trình thành lập:

-    Là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN ngày 13/4/2009 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-    Ngày 1/11/2018 Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 3500614211 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp. 

 Những đặc điểm chính 

-  Là Doanh nghiệp khoa học & công nghệ đầu tiên của cả nước; 

-  Cơ cấu tổ chức:  tổ chức theo mô hình công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc và  10 đầu mối  trực thuộc.

- Tổng số CB - CNV của Công ty đến thời điểm 01/12/2020 : 438 người, trong đó có 02 Giáo sư - tiến sĩ, 01 Phó giáo sư - tiến sĩ, 03 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 150 kỹ sư và cử nhân chuyên ngành…

Chức năng hoạt động  

 Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) là Doanh nghiệp 100% vốn tư nhân,  được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ. Có 05 lĩnh vực hoạt động bao gồm:

- Hoạt động công ích trong lĩnh vực thoát nước đô thị;

- Dịch vụ Tư vấn Xây dựng tổng hợp và Dịch vụ môi trường, thương mại.

- Thi công Xây lắp các công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Đầu tư phát triển Dự án đa ngành, đa lĩnh vực;

- Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ;

- Các hoạt động kinh doanh khác mà pháp luật không cấm.

 

Hoạt động công ích:

-  Quản lý khai thác sử dụng hệ thống các hồ điều hồ, điều tiết, kênh, mương đê bao, các cống ngăn triều phục vụ yêu cầu thóat nước đô thị;

-  Duy tu, duy trì, bảo vệ, vận hành hệ thống thóat nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Kiểm soát các nguồn xả từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị.

- Quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hệ thống thóat nước mưa, thóat nước thải theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

 

Dịch vụ:

-  Tư vấn: điều tra. Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, nước thải, chất thải. Lập dự án đầu tư xây dựng. Đánh giá tác động môi trường. Kiểm định chất lượng công trình. Quản lý dự án các công trình xây dựng. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng. Thẩm tra dự toán. Thẩm tra thiết kế. Lập hồ sơ mời thầu. Giám sát thi công các công trình xây dựng. Kiểm toán công trình. Kiểm toán kế toán. Đánh giá công trình. Đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường. Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường.

-  Đấu nối hệ thống thoát nước cục bộ vào hệ thống thoát nước chung.

-  Bao tiêu trọn gói hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường và hút hầm vệ sinh cho các tổ chức và hộ gia đình.

-  Thu gom, chuyên chở các loại chất thải sinh hoạt đô thị và công nghiệp.

-  Kinh doanh vật liệu xây dựng, các thiết bị, phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường.

 

 Nhận thầu thi công xây lắp:

-  Các loại công trình chuyên ngành cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường;

-  Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện dưới 35KV;

-  Các công trình nạo vét sông, hồ, bến cảng;

-  Các công trình nông lâm thủy;

-  Các công trình cầu, đường giao thông vận tải;

-  Các công trình hoa viên. 

 

 Đầu tư và phát triển:

-  Hệ thống xử lý nước thải, các chất thải rắn.

-  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-  Kinh doanh: bất động sản, du lịch, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, phát triển nhà ở, chứng khoán;

-  Sản xuất và phân phối nước sạch đô thị, nông thôn.

-  Khai thác tài nguyên đất, nước, cát, đá;

-  Đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần. 

 

Nghiên cứu khoa học:

-  Nghiên cứu ứng dụng các công trình khoa học, công nghệ  trong hạ tầng đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

-  Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong ..và ngoài nước trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

-  Cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học.

-  Hợp tác đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường; Kiểm định chất lượng các công trình khoa học.

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

 • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
 • (0254) 3511105; (0254) 3853125

  (0254) 3511385

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

Scroll to top