Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

HOTLINE

WEB LINKS

VIDEO CLIP

CONTACT US

  • No 6, 3/2 Street, Ward 8, Vũng Tàu City
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

Scroll to top